Nu gratis verzending vanaf €30,00

Privacy Beleid

Privacy Beleid Soapment Cosmetics B.V.

Wij respecteren jouw privacy. Om onze diensten goed uit te voeren, hebben we soms persoonlijke gegevens van jou nodig. In dit reglement lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten, informatieverschaffing, levering van producten en de website van Soapment Cosmetics B.V. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. 

Welke gegevens verzamelen wij? 

Om gebruik te maken van onze diensten en producten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je geslacht
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je betaalgegevens

Login Op je account slaan we de volgende gegevens op: naam, e-mail, adres, overige (bedrijfs)­gegevens en betalingsgegevens. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak van je eigen account – de gegevens van eerdere bestellingen.

Social media 

Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van die social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account.


Als je op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Nieuwsbrief 

Wij bieden nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg is een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen 

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. 

Wij zullen jouw gegevens alleen gebruiken voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. 

Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen
 • Wij sluiten met alle werknemers en derden geheimhoudingsverklaringen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Je gegevens blijven bewaard zolang je een dienst bij ons afneemt, omdat we zonder die gegevens de diensten niet kunnen leveren. Als je geen klant meer bent zullen jouw gegevens verwijderd worden. De basisgegevens van een eventuele transactie bewaren wij indien hier een wettelijke plicht toe is. Denk hierbij aan de onderbouwing van onze BTW-aangifte.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. 

Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan:

 • Overheidsinstellingen zoals De Belastingdienst, op hun verzoek
 • Onze accountant op diens verzoek
 • Overheidsinstellingen die ons handelen controleren, zoals gemeentelijke instanties en inspectiediensten op hun verzoek

Zij zullen zorgen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de AVG.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd het privacy-beleid van de betreffende website te lezen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; 
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens.
 • Je mag ons vragen om correctie van je gegevens.
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;

Als we gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, mag je die toestemming altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we die gegevens niet meer verwerken.

Wijziging van ons privacy-beleid

Wij kunnen ons privacy-beleid aanpassen. Als wij ons privacy-beleid in belangrijke mate veranderen zullen wij een bericht op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacy-beleid. 

Bij andere vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

Soapment Cosmetics B.V.
‘t Dorp 59B
5384MB Heesch
contact@soapment.com

0
  0
  Jouw winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar winkel